13 sjednica OV

Na osnovu člana 45. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje ("Službeni glasnik općine Gornji Vakuf–Uskoplje", br.1/01 i 3/05 ) sazivam 13. sjednicu Općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje koja će se održati dana 05. 07. 2018. godine (četvrtak) sa početkom u 10 sati u velikoj sali općine Gornji Vakuf-Uskoplje

Za sjednicu predlažem slijedeći :

DNEVNI RED

                                                                                             
                                                                                  PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
                                                                                                Goran Batinić

 

 

                                                                                         

.