Upravljanje poplavnim rizikom u slivu Vrbasa

Općina Gornji Vakuf - Uskoplje je, u suradnji sa UNDP, otpočela aktivnosti na unapređenju, spremnosti i reakcije lokalnih zajednica na poplave kroz projekt ''Integrisanje klimatskih promjena u upravljanje poplavnim rizikom u slivu Vrbasa''.

Do kraja narednog mjeseca planiran je zajednički sastanak svih predstavnika lokalnih zajednica u slivu Vrbasa, na kome će se, pored ostalog, dogovoriti način komuniciranja i informiranja građana.