Javno-privatno partnerstvo

Na 24. sjednici Skupštine KSB/SBK koja je održana dana 24.10. 2017. godine prihvaćen je Nacrt zakona o javno-privatnom partnerstvu Kantona. Interresorna grupa Vlade KSB/SBK zadužena je za provođenje javne rasprave. Javna rasprava će se provesti uz podršku USAID-a - Projekta jačanja institucija vlasti i procesa u Bosni i Hercegovini.

Javna rasprava za općine Bugojno, Donji Vakuf, Gornji Vakuf-Uskoplje i Jajce održat će se u sali općine Bugojno dana 15. 11. 2017. godine sa početkom u 11 sati.

Na ovu rasparavu pozivaju se predstavnici nadležnih općinskih službi, općinski vijećnici, predstavnici udruga poslodavaca, te sve relevantni subjekti iz javnog i i privatnog sektora Općine.

TEKST NACRTA ZAKONA