Izvršenje proračuna 2017

 

I. - III. 2017.

Opisni dio
Opći dio
Tablice
Grafički dio

I. - VI. 2017.Opisni dio
Opći dio
 Tablice
Grafički dio

 I. - IX. 2017.

Opisni dio
Opći dio
Tablice
Grafički dio

I. - XII. 2017.

Opisni dio
Opći dio
Tablice
Grafički dio