Vijesti

Potpisani ugovori za zimsko održavanje

SDC16457 Small

Dana 20. 11. 2017. godine, općina Gornji Vakuf-Uskoplje, zastupana po Općinskom načelniku općine Čaušević Seadu  kao naručiocu  radova, potpisala je Ugovore o održavanju lokalnih puteva i gradskih ulica za zimsku sezonu 2017/18 godina sa sljedećim izvođačima radova:
 
1.    JKP "RADOVINA" d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje. Ovaj Ugovor se odnosi na održavanje 37,4 km lokalnih puteva sa odvojcima, ukupne dužine 113,1 km. Vrijednost navedenih radova iznosi 75.628,93 KM

2.    JKP „VIK“ d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje. Ovaj Ugovor se odnosi na održavanje lokalnih puteva sa odvojcima, ukupne dužine 37,4 km. Vrijednost navedenih radova iznosi 14.971,98 KM

3.    „IG POKVIĆ“ d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje. Ovaj Ugovor se odnosi na održavanje lokalnih puteva sa odvojcima i gradskih ulica, ukupne dužine 20,1 km. Vrijednost navedenih radova iznosi 7.436,97 KM

4.    „PEGASUS“ d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje. Ovaj Ugovor se odnosi na održavanje lokalnih puteva sa odvojcima, ukupne dužine 13,1 km. Vrijednost navedenih radova iznosi 5.900,00 KM

Ukupna vrijednost svih potpisanih ugovora iznosi 103.937,88 KM

Ukupna dužina za održavanje iznosi 183,7 km

Za 31,45 km puteva za koje nijedan od navedenih izvođača ne dadne svoju ponudu zbog konfiguracije terena, općina godišnje odobri mještanima gorivo u iznosu od oko 6.000,00 KM i mještani sami svojim radom i sredstvima održavaju takve puteve po selima

Poziv na javnu raspravu- Nacrt budžeta za 2018.

Služba za gospodarstvo/privredu i financije općine Gornji Vakuf - Uskoplje poziva sve zainteresirane na Javnu raspravu na temu : Nacrt proračuna/budžeta općine Gornji Vakuf-Uskoplje za 2018. godinu. Javna rasprava će se održati u velikoj sali općine Gornji Vakuf-Uskoplje, dana 21. 11. 2017. godine, sa početkom u 13 sati.

Nacrt proračuna/budžeta za 2018. godinu nalazi se na web stranici Općine.

Javno-privatno partnerstvo

Na 24. sjednici Skupštine KSB/SBK koja je održana dana 24.10. 2017. godine prihvaćen je Nacrt zakona o javno-privatnom partnerstvu Kantona. Interresorna grupa Vlade KSB/SBK zadužena je za provođenje javne rasprave. Javna rasprava će se provesti uz podršku USAID-a - Projekta jačanja institucija vlasti i procesa u Bosni i Hercegovini.

Javna rasprava za općine Bugojno, Donji Vakuf, Gornji Vakuf-Uskoplje i Jajce održat će se u sali općine Bugojno dana 15. 11. 2017. godine sa početkom u 11 sati.

Na ovu rasparavu pozivaju se predstavnici nadležnih općinskih službi, općinski vijećnici, predstavnici udruga poslodavaca, te sve relevantni subjekti iz javnog i i privatnog sektora Općine.

TEKST NACRTA ZAKONA

Poziv na radni sastanak

U ponedjeljak, 13. 11. 2017. godine, s početkom u 13 sati, u sali općine Gornji Vakuf - Uskoplje održat će se radni sastanak na temu "Problemi sa adekvatnom radnom snagom za potrebe drvnog, teksitlnog i metaloprerađivačkog sektora". Sastanak je inicirala Regionalna razvojna agencija - REZ iz Zenice, a na sastanku će iznijeti svoj prijdlog rješavanja ovog problema.

Na sastanak su pozvani poslodavci drvenog, tekstilnog i metaloprerađivačkog sektora, predstavnici Zavoda za zapošljavanje KSB Travnik-Ispostava Gornji Vakuf - Uskoplje, te predstavnici srednjoškolskih ustanova s protora Općine.

Podkategorije