Vijesti

javni poziv za zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom objavljuje JAVNI POZIV za dodjelu novčanog stimulansa u 2018. godini za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

    Javni poziv možete preuzeti ovdje
    Obrazac za novčani stimulans za poslodavce koji zapošljavaju osobe sa invaliditetom možete preuzeti na : LINK
    Obrazac za novčani stimulans samozapošljavanje možete preuzeti na : LINK

Popunjen obrazac zahtjeva sa ostalom dokumentacijom potrebno je dostaviti lično ili putem pošte na adresu :

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom,
Vilsonovo šetalište br. 10,
71000 Sarajevo,
sa naznakom „Javni poziv 2018. – dodjela novčanog stimulansa– NE OTVARATI“

Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja, a zaključno sa 15. 05. 2018. godine.
Obavijest o objavljivanju Javnog poziva se objavljuje u najmanje dva dnevna lista, dok se cijeloviti tekst Javnog poziva objavljuje na službenoj internet stranici Fonda www.fond.ba.
Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće biti uzeti u razmatranje.
Dostavljenu dokumentaciju u okviru Javnog poziva Fond neće vraćati aplikantima.

Dani organske proizvodnje 2018

Dani

Prevencija na zaštiti od požara

20180403 103919 Medium
Danas je, u Kabinetu Općinskog načelnika općine Gornji Vakuf-Uskoplje, održan sastanak predstavnika Civilne zaštite, Vatrogasnog društva, Policijske stanice i Šumarije na temu „Prevencija na zaštiti od požara“. Nakon provedenih diskusija prisutnih, dogovoreno je da se u narednom periodu ispred nadležnih institucija vrši konstantni obilazak terena, a sve u cilju informisanja stanovništva u vezi prevencije i zaštite od požara.
 
Molimo sve savjesne građane da pravovremeno dojave nastanak odnosno izbijanje požara na sljedeće brojeve telefona:
• Profesionalna Vatrogasna jedinica Gornji Vakuf-Uskoplje 123
• Policijska stanica Gornji Vakuf-Uskoplje 122
• Šumarija Gornji Vakuf-Uskoplje 030 265-799
• Kantonalna Uprava za Šumarstvo 030 494-156
Protiv lica za koja se utvrdi da su izazvali požar, bit će pokrenute sve mjere predviđene Zakonom o šumama, prema kojem su, za neodgovorna lica, predviđene novčane kazne u iznosu od 500-1500 KM. Zbog svega navedenog upozoravamo vlasnike poljoprivrednih i šumskih parcela da se ponašaju odgovorno prilikom čišćenja svojih parcela.

Sazvana 11. sjednica Općinskog vijeća

Predsjednik općinskog vijeća općine Gornji Vakuf – Uskoplje, gospodin Goran Batinić, sazvao je 11. sjednicu Općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje koja će se održati dana 5. 4. 2018. godine (četvrtak) sa početkom u 10 sati u Velikoj sali općine Gornji Vakuf - Uskoplje.

Dnevni red za ovu sjednica sa kompletnim materijalima možete preuzeti na donjim linkovima :

11. sjednica Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje (bos)

11. sjednica Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje (hrv)

Podkategorije