Strategija razvoja

Komisija za praćenje implementacije

Na 12. sjednici Općinsko vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje imenovalo je Komisiju za praćenje i ocjenu implementacije strategije razvoja općine Gornji Vakuf – Uskoplje koja je donijela Plan aktivnosti svog rada za 2011. godinu..

Strateški pravci, programi i projekti

pDana, 29.03.2010. godine u Domu kulture u sali Općinskog vijeća sa početkom u 10 sati održan je sastanak Radne grupe - u proširenom sazivu za izradu Strategije razvoja općine Gornji Vakuf- Uskoplje.d

 

 

 

 

 

 

Tema sastanka;

 · Strateški pravci, programi, i projekti općine Gornji Vakuf – Uskoplje 2010-2015. godine.

Rad članova Radne grupe u proširenom sastavu odvijao se po grupama, a razgovaralo je se  o strateškim pravcima, programima i projektima.cDogovoreno je, da se naredni sastanak članova Radne grupe održi početkom aprila, u kabinetu Općinskog načelnika.

 Hidajet Redžić

.

Sastanak radne grupe

2202Dana, 22.02.2010. godine u kabinetu Općinskog načelnika sa početkom u 11 sati održan je sastanak Radne grupe za izradu Strategije razvoja općine Gornji Vakuf- Uskoplje.

Sastanku su prisustvovali Imenovani članovi Radne grupe ,predstavnik OSCE-a Mladen Marijanac i stručni saradnik REZ-a Aladin Ormanović.

Na dnevnom redu su razmatrane sljedeće tačke :

• Identifikacija strateških pravaca i programa
• Usvajanje Akcionog plana

Prezentaciju Identifikacije strateških pravaca i programa uradio je Aladin Ormanović stručni suradnik REZ-a.

Nakon provedenih diskusija članova Radne grupe usvojen je Akcioni plan izrade Strategije razvoja općine Gornji Vakuf-Uskoplje, za period 2010 -2015. godine.

Dogovoreno je, da se naredni sastanak članova Radne grupe održi 08.03.2010. godine, u 10 sati u kabinetu Općinskog načelnika


Hidajet Redžić

.

Sastanak Radne grupe

Dana 08.03.2010. godine u kabinetu Općinskog načelnika sa početkom u 11 sati održan je sastanak Radne grupe za izradu Strategije razvoja općine Gornji Vakuf- Uskoplje.

Sastanku su prisustvovali Imenovani članovi Radne grupe ,predstavnik OSCE-a Mladen Marijanac i stručni saradnik REZ-a Aladin Ormanović.

Tema sastanka;

Strateški pravci, programi, ciljevi i projekti

Nakon provedenih diskusija članova Radne grupe, formirano je šest grupa za pripremu Projekata za određene strateške pravce.

Dogovoreno je, da se naredni sastanak članova Radne grupe održi 22.03.2010. godine, u 10 sati u kabinetu Općinskog načelnika, sa Temom sastanka;

Strategija razvoja - Strateški projekti

Hidajet Redžić

.

Održan sastanak Upravne grupe

SAOPŠTENJE
o održanom sastanku članova Upravne grupe za izradu Strategije razvoja općine Gornji Vakuf –Uskoplje- 15.02.2010. godine

za_objavuShodno planu aktivnosti Radne grupe za izradu Strategije razvoja općine Gornji Vakuf –Uskoplje, jučer 15.02.2010. godine u kabinetu Općinskog načelnika sa početkom u 1400 sati održan je sastanak Upravne grupe za izradu Strategije razvoja općine Gornji Vakuf- Uskoplje.

Tema sastanka bila je razmatranje Akcionog plana.

Nakon obavljene rasprave usvojen je Zaključak da se Akcioni plan prosljedi Radnoj grupi na usvajanje.

Prema planu aktivnosti Radne grupe za izradu Strategije razvoja općine Gornji Vakuf –Uskoplje, dana 22.02. 2010. godine u 1100 sati u kabinetu Općinskog načelnika održat će se  sastanak Radne grupe.

Tema sastanka će biti;
• Identifikacija strateških pravaca i programa
• Usvajanje Akcionog plana

Hidajet Redžić

.