Općina Gornji Vakuf - Uskoplje

  • Povćajte velićinu
  • Default velićina
  • Smanjiti velićinu
Općina Gornji Vakuf - Uskoplje

Javni oglas

E-mail Ispis

Ind

Općina Gornji Vakuf - Uskoplje raspisuje javni oglas za pokušaj sporazumnog prijenosa prava vlasništva na nekretninama za koje je utvrđen javni interes za eksproprijaciju s ciljem izgradnje i trasiranja puta u Industrijskoj zoni Batuški lug, općina Gornji Vakuf - Uskoplje.

Tekst Javnog oglasa.

 

Ponovni javni oglas

E-mail Ispis

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH“, br. 12/03 i 65/13), člana 5. Odluke o utvrđivanju kriterija i standarda za imenovanje upravnih odbora javnih ustanova čiji je općina osnivač („Službeni glasnik općine Gornji Vakuf - Uskoplje“, br. 1/10), Komisija za izbor i imenovanje Općinskog vijeća Gornji Vakuf- Uskoplje, raspisuje :

 

PONOVNI OGLAS

 

ZA POZICIJE U REGULIRANIM TIJELIMA

OPĆINE GORNJI VAKUF - USKOPLJE

 

Tekst javnog oglasa

 

Prijedlozi da dodjelu općinskih priznanja

E-mail Ispis

priznanja

 

 

 

 

 

 

 

 

Povjerenstvo/komisija za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Gornji Vakuf - Uskoplje povodom 1. 10. - dana općine Gornji Vakuf - Uskoplje i ove godine objavljuje Javni poziv za dostavljanje prijedloga za dodjelu općinskih priznanja. Prijedlozi se mogu podnijeti najkasnije do 10. 8. 2014. godine.

Tekst javnog poziva

 

Javna rasprava o radnom vremenu

E-mail Ispis

Na zahtjev Kluba vijećnika HDZ 1990 u općinskom vijeću Gornji Vakuf - Uskoplje za petak, 11. 7. 2014. godine sa početkom u 14 sati sazvana je

JAVNA RASPRAVA na temu :

NACRT ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O

RADNOM VREMENU U ODREĐENIM DJELATNOSTIMA

Javna rasprava će se održati u JU Centar za obrazovanje i kulturu Gornji Vakuf - Uskoplje (I kat) - Sala za sjednice Općinskog vijeća.

Odluka o radnom vremenu

Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama odluke o radnom vremenu

 

 


Strana 1 od 71